วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13