วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13