วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 34 (วัดม่วงแค) ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์

ฝ่ายบริหาร - 02 236 9445
ฝ่ายวิชาการ - 02 236 9446

โทรสาร

ฝ่านบริหาร - 02 236 9448
ฝ่ายวิชาการ - 02 236 9447

E-mail

mhc13@dmh.mail.go.th
info.mhc13dmh@gmail.com

E-mail ผู้ดูแลเว็บไซต์

Suttanan-Yap@dmh.mail.go.th