วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

ความรู้สุขภาพจิตวิดีโอชุด มหานครแห่งความสุข

วิดีโอที่ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดทำขึ้นช่วงสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2562 โดยอยู่ภายใต้แนวคิด "ฟังกันวันละสิบ"
รวมไปถึงเพื่อเป็นสร้างความรู้ ความเข้าในชีวิตของคนเมือง การจัดการในเรื่องสุขภาพจิตของแต่ละบทบาทอาชีพ
ซึ่งทางเราหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ให้แก่ผู้รับชม