ลำดับ  หน่วยงาน  ชื่องานบริการ  Link ในการให้บริการ
 46  กรมเจ้าท่า  ติดตามเรือประมง  คลิ๊กลิ้งค์
 47  กรมเจ้าท่า  จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล  คลิ๊กลิ้งค์
 48  กรมเจ้าท่า  จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง  คลิ๊กลิ้งค์
 49  กรมเจ้าท่า  ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล  คลิ๊กลิ้งค์
 50  กรมเจ้าท่า  ทำสัญญาคนประจำเรือ  คลิ๊กลิ้งค์
 51  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ  คลิ๊กลิ้งค์
 52  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  แจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ  คลิ๊กลิ้งค์
 53  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์  คลิ๊กลิ้งค์
 54  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  คลิ๊กลิ้งค์
 55  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขอใช้ที่ป่าชายเลน  คลิ๊กลิ้งค์
 56  กรมทางหลวง  ขอทำทางเชื่อมทางหลวง  คลิ๊กลิ้งค์
 57  กรมทางหลวง  ขอทำท่อระบายน้ำบนทางหลวง  คลิ๊กลิ้งค์
 58  กรมทางหลวง  ขอติดป้ายบนทางหลวง  คลิ๊กลิ้งค์
 59  กรมทางหลวง  ขอก่อสร้างบนทางหลวง  คลิ๊กลิ้งค์
 60  กรมทางหลวง  ขอสร้างอาคารริมทางหลวง  คลิ๊กลิ้งค์