2023-10-03 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผลิตสารสร้างสุข
2023-10-10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2023-10-16 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
2023-10-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมคัดกรองดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ที่เดินทางมาจากอิสราเอล ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน6)
2023-11-02 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมออกบูธงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566 ณ รพ.ศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
2023-11-05 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ตลาดนัดจตุจักร
2023-11-08 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมปฎิบัติภารกิจคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ วัดราชโอรสารามวรวิหาร
2023-11-13 ทีม MCATT ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ลงพื้นที่สถานีตำรวจ สอบถามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤติ
2023-11-23 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพจิต ณ บริษัท NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ
2023-11-28 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมประชุมหารือแนวทางเยียวยาจิตใจ ณ โรงเรียนในเขตบางเขน
2023-12-06 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการสร้างสุขในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี
2023-12-08 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครู ณ โรงเรียนอัสสัมชันศึกษา
2023-12-13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมออกบูธ งานกาชาด ประจำปี 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
2023-12-18 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมออกบูธส่งเสริมสุขภาพจิตกับสสม. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
2023-12-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดกิจกรรม 2024 WISH เชิญชวนประชาชนดูแลสุขภาพใจ ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
2023-12-20_21 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ Holistic Health Advisor
2024-01-03 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดประชุมหารือสร้างสุขวัยทำงาน ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
2024-01-05 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานดูแลใจผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค 1
2024-01-10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดประชุมการดำเนินงานเยียวยาจิตใจแรงงานที่กลับจากอิสราเอล ผ่านระบบออนไลน์
2024-01-15 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 รับเชิญเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2024-01-16 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดโครงการอบรมชี้แจงการบูรณาการขับเคลื่อนกลไกการดูแลสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบ 2567
2024-01-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จัดโครงการอบรมสร้างสุขภาวะทางใจของผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบ 2567
2024-02-14_15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวม Holistic Health Advisors ปีงบประมาณ 2567
2024-02-28 โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษาด้วยหลักสูตรเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor:YC) เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567
2024-02-29 โครงการอบรมครูที่ปรึกษาทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
2024-03-01 โครงการอบรมครูที่ปรึกษาทางใจ เขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
2024-03-14_15 โครงการอบรมครูในสังกัดสพป. เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2567
2024-03-20 โครงการสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ปีงบ 2567 ณ สำนักงานอุสาหกรรมลาดกระบัง
2023-10-03_10 ร่วมเปิดศูนย์เยียวยาจิตใจ Care D+ Space พร้อมให้บริการประชาชนจากเหตุการณ์วิกฤต ย่านปทุมวัน
2023-11-30 ร่วมจัดกิจกรรม สำรวจพลังจิต พิชิตพลังใจ ครั้งที่ 1 แก่นักเรียนชั้นม.ปลาย ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตสาทร
2023-12-12_ร่วมลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤต
2024-01-03_ร่วมลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายถืออาวุธทำร้ายเด็ก ณ บริเวณซอยลาดพร้าว 87
2024-01-18_ร่วมจัดกิจกรรม สำรวจพลังจิต พิชิตพลังใจ ครั้งที่ 2 แก่นักเรียนชั้นม.ปลาย ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตสาทร
2024-01-19_ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
2024-01-29_ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุวิกฤต ย่านสวนหลวง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2024-01-31_ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุวิกฤต ย่านสวนหลวง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2024-02-02_ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุวิกฤต ย่านสวนหลวง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2024-02-14_ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุวิกฤต ย่านสวนหลวง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2024-02-23_ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุวิกฤต ย่านสวนหลวง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2024-03-11_ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุวิกฤตในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนแห่งนึงในเขตตลิ่งชัน
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนประภาสวิทยา เขตบึ่งกุ่ม
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เขตบางกอกใหญ่
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก
Triple-P กทม ปีงบประมาณ 2567 (ปีการศึกษา 2566) - โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง