ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ส่งเสริมจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ ปีงบ 2566
2022-10-18 วิทยากรอบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ครู @ โรงเรียนแสงอรุณ เขตธนบุรี
2022-11-01 บูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับการสืบสานประเพณีไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2022-11-02 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2565 @ ถนนคนเดินเยาวราช
2022-11-06 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.วัดนาคปรก
2022-11-06 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.ศิริวังวิทยาคาร
2022-11-08 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2565 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2022-11-13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.คลองหนองใหญ่
2022-11-13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.สามแยกคลองหลอแหล
2022-11-13 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.เพี้ยนพินอนุสรณ์
2022-11-14 ลงเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ @ สาธร
2022-11-24 สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
2022-11-25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.วัดอินทราวาส
2022-11-25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.วัดทองสัมฤทธิ์
2022-11-25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.วัดปลูกศรัทธา
2022-11-25 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กฯ (Triple-P) ครั้งที่ 1 @ รร.วัดสังข์กระจาย
2022-12-02 พิธีวางพานพุ่มและน้อมรำลึก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
2022-12-13 ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน MCATT&SUICIDE ปีงบ 2566 ครั้งที่ 1
2022-12-14 ประชุมความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตวัยสูงอายุ @ บ้านบางแค 1
2022-12-20 ประชุมความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตในสถานศึกษา @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2023-01-04 สวดมนต์บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จฯเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา ณ วัดม่วงแค บางรัก
2023-01-09 ประชุมความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตในสถานศึกษา @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
mhc13_news_2023-01-13 โครงพัฒนาศักยภาพชี้แจงงาน พชข. ในเขตกทม ปีงบ 2566 @ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
2023-01-20 ออกหน่วยบริการตรวจวัดความเครียด @ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
2023-01-30 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดสังคม เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566
2023-01-31 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566
2023-02-07 อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปีงบประมาณ 2566
2023-02-11 กิจกรรม kick off ของขวัญผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 @ ชุมชนซอยวัดม่วงแค-มัสยิดฮารูณ
2023-02-16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคากรมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบ 2566
2023-02-20 โครงการประชุมชี้แจงงาน MCATT & SUCIDE ปีงบ 2566 ออนไลน์
2023-02-22 ลงเยียวยาจิตใจกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสถานศึกษา
2023-02-28 สร้างสุข 5 มิติ ผู้สูงวัย ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.50 @ ชุมชนศรีนครพัฒนา 1 เขตบึ่งกุ่ม
2023-03-01 ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.25 เขตห้วยขวาง
2023-03-01 ร่วมพิธีเปิด มหกรรมก้าวท้าใจ season 5 @ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร
2023-03-02 สร้างสุข 5 มิติ ผู้สูงวัย ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.6 @ ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต
2023-03-03 สร้างสุขในวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.8 @ รร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบางนา
2023-03-07 สร้างสุข 5 มิติ ผู้สูงวัย ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.69 @ ชุมชนสุขอนันต์ เขตคันนายาว
2023-03-08 ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.9 เขตพระนคร
2023-03-03 ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส 58 เขตราษฎร์บูรณะ
2023-03-15 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม เขตสายไหม ครั้งที่ 1
2023-03-16 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม เขตสายไหม ครั้งที่ 2
2023-03-24 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม เขตสายไหม ครั้งที่ 3
2023-04-03_04 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเขต 13 ใช้งานระบบ CMS และวางแผนดำเนินงาน
2023-04-07 ประชุมวงแผนการดำเนินงานกลุ่มวัยเด็ก เขตกทม รอบครึ่งปีหลัง ปีงบ 2566
2023-04-05 โครงการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพจิต พชข. กับการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปีงบ 2566
2023-04-20 เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตวัยทำงาน เขตวัฒนา @ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค
2023-05-09 โครงส่งเสริมความรอบรู้พัฒนาบุคลากรบ้านบางแค 1
2023-05-10 โครงส่งเสริมความรอบรู้พัฒนาบุคลากรบ้านบางแค 1
2023-05-10 วิทยากรสอนการใช้งาน School Health Hero เขต 6 @ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
2023-05-18 ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุ ปีงบ 2566 ร่วมกับ ศบส.42 เขตบางขุนเทียน
2023-05-24 ประชุมติดตามขับเคลื่อน การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย @ มรภ.จันเกษม
2023-05-26 โครงการประชุมถอดบทเรียนกิจกรรม Triple P เขต กทม. ปีงบ 2566
2023-05-29 ประชุมติดตามขับเคลื่อน การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย @ มรภ.สวนดุสิต
2023-06-07 ผู้สูงอายุโรคเบาหวานสุขกายสบายใจ ร่วมกับ ศบส.22 เขตประเวศ
2023-06-12 เยียวยาจิตใจบุคลากรและนักเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต ครั้งที่ 1 @ รร.ในเขตทวีวัฒนา
2023-06-13 โครงการประกวดคลิปสั้น Don't worry we can talk
2023-06-14 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.25 เขตห้วยขวาง
2023-06-16 โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษารับมือการกลั่นแกล้งในโรงเรียน รุ่นที่ 1
2023-06-19 โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษารับมือการกลั่นแกล้งในโรงเรียน รุ่นที่ 2
2023-06-20_21 โครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบ 66
2023-06-20 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.14 เขตสาทร
2023-06-21 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.43 เขตมีนบุรี
2023-06-22 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.58 เขตราษฎร์บูรณะ
2023-06-23 เยียวยาจิตใจบุคลากรและนักเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต ครั้งที่ 1 @ รร.ในเขตดุสิต
2023-06-26 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ บ้านบางแค 1
2023-06-27 การพัฒนาต้นแบบป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน ร่วมกับ ศบส.23 เขตบางรัก
2023-06-27 ร่วมประชุมวางแผนดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤต @ รร.ในเขตดุสิต
2023-06-27 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.16 เขตปทุมวัน
2023-06-28 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.50 เขตบึงกุ่ม
2023-06-28 เยียวยาจิตใจบุคลากรและนักเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต ครั้งที่ 2 @ รร.ในเขตดุสิต
2023-06-30 เยียวยาจิตใจบุคลากรและนักเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต ครั้งที่ 3 @ รร.ในเขตดุสิต
2023-07-04 เยียวยาจิตใจบุคลากรและนักเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต ครั้งที่ 4 @ รร.ในเขตดุสิต
2023-07-06 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.6 เขตดุสิต
2023-07-07 เยียวยาจิตใจบุคลากรและนักเรียนจากเหตุการณ์วิกฤต ครั้งที่ 2 @ รร.ในเขตทวีวัฒนา
2023-07-13 เสริมสร้างพลังใจและการสื่อสารในผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศบส.31 เขตบางพลัด
2023-07-25 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
2023-07-26_27 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM ปีงบ 2566
2023-08-03 วิทยากรกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) @ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
2023-08-08 ออกบูธ การประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ 2023 @ เมืองทองธานี
2023-08-09 ประชุมติดตามโครงการ กพด. และTripleP เขตกทม. ปีงบ 2566
2023-08-21_22 โครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลสุขภาพใจและทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย เขตกทม ปีงบ 2566
2023-08-25 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566
2023-08-25 วิทยากรกิจกรรมสุขภาพใจวัยเรียน ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต @ โรงเรียนฐานปัญญา เขตภาษีเจริญ
2023-09-14 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสู่วัยทำงาน @ บ.แอนเซลล์ (ประเทศไทย)
2023-09-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เข้าร่วมประชุม Service Plan เขตสุขภาพที่ 13 กทม.
2023-09-28 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566