ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ส่งเสริมจิตสำนึก การเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ ปีงบ 2565
2021-10-06-ดูแลใจนักเรียน-@-รร-สุรศักดิ์มนตรี-ดินแดง
2021-10-07-ดูแลใจนักเรียน-@-รร.-เตรียมอุดมพัฒฯ-สวนหลวง
2021-10-08-ดูแลใจนักเรียน-@-รร-สามเสนวิทยาลัย-พญาไท
2021-10-09-ดูแลใจนักเรียน-@-สตรีมหาพฤฒาราม-บางรัก
2021-10-10-ดูแลใจนักเรียน-@-หอวัง-จตุจักร
2021-10-11-ดูแลใจนักเรียน-@-กุนนทีรุทธารามวิทยาคม-ดินแดง
2021-10-11-ดูแลใจนักเรียน-@-เทพลีลา-บางกะปิ
2021-10-12-ดูแลใจนักเรียน-@-บดินทรเดชา-(สิงห์-สิงหเสนี)-วังทองหลาง
2021-10-14-ดูแลใจนักเรียน-@-นวมินทราชูทิศ-บึงกุ่ม
2021-10-14-ดูแลใจนักเรียน-@-ศีลาจารพิพัฒน์-บางซื่อ
2021-10-15-ดูแลใจนักเรียน-@-วัดสุทธิวราราม-สาทร
2021-10-15-ประชุมตรวจรับก่อสร้าง-@-อาคารโภชนาการ-ราชานุกุล
2021-10-16-ดูแลใจนักเรียน-@-สตรีวิทย์-2-ลาดพร้าว
2021-10-17-ดูแลใจนักเรียน-@-สามเสน-2-บางซื่อ
2021-10-17-ดูแลใจนักเรียน-@-สายน้ำผึ้ง-คลองเตย
2021-10-20-ดูแลใจนักเรียน-@-จันหุ่นบำเพ็ญ-ห้วยขวาง
2021-10-23-ดูแลใจนักเรียน-@-ราชวินิตบางแค
2021-10-25-ดูแลใจนักเรียน-@-นนทรีวิทยา-ยานนาวา
2021-10-25-ดูแลใจนักเรียน-@-ราชวินิตบางเขน-หลักสี่
2021-10-27-ดูแลใจนักเรียน-@-โรงเรียนวัดพุทธบูชา-ทุ่งครุ
2021-10-27 ประชุมหารืองานปฐมวัย วันเรียน-วัยรุ่น ผ่านระบบออนไลน์
2021-11-1_7-งานสัปดาห์สุขภาพจิต-2564-@-MBK-กทม.
2021-11-04 ผอ. ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
2021-11-22-ดูแลใจผู้มารับวัคซีนเข็ม-3-@-โกดังสเตเดียม-คลองเตย
2021-11-22-ประชุมทำแผนงานปฐมภูมิ-ปีงบ-2565-@-ศูนย์สุขภาพจิตที่-13
2021-11-23-ประชุมตรวจรับก่อสร้าง-ครั้งที่-7-@-อาคารโภชนาการ-ราชานุกุล
2021-11-24-คัดกรองดูแลใจกลุ่มเสี่ยง-@-ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา-บางรัก
2021-11-24-ประชุมชี้แจงงานสูงอายุ-ผ่านระบบออนไลน์
2021-11-24-ประชุมหารืองานวันเรียน-วัยรุ่น-กับ-สพป
2021-11-25-คัดกรองดูแลใจกลุ่มเสี่ยง-@-ตลาดเพชรพลอย-บางรัก
2021-11-30-ประชุมหารืองานวันเรียน-วัยรุ่น-กับ-สพม1
2021-12-02-ประชุมหารืองานวันเรียน-วัยรุ่น-กับ-สพม2
2021-12-07-ประชุมหารืองานวันเรียน-วัยรุ่น-กับ-ผอ-รร-สพป
2021-12-13-ประชุมหารืองานวันเรียน-วัยรุ่น-กับ-สำนักการศึกษา
2021-12-15_17-โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร-013-@-เมธาวลัย-ชะอำ
2021-12-22-ลงพื้นที่-สุข-5-มิติ-ร่วมกับ-ศบส6-เขตดุสิต
2021-12-22-อบรมการใช้-App-Hero-ออนไลน์-รุ่นที่-1-ปีงบ-2565-ผ่าน-Webex-meeting
2021-12-24-ประชุม-6+1-ปีงบ-2565-@-ส-สมเด็จเจ้าพระยา+ออนไลน์
2021-12-27-ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพงาน-MCATT-ออนไลน์-@-ศูนย์สุขภาพจิตที่-13
2021-12-28-ศูนย์สุขภาพจิตที่-13-ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
2021-12-30-ประชุมปรึกษาการพัฒนาระบบ-AI-ในการค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ-ออนไลน์
2021-12-30-ประชุวางแผนพัฒนาระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายและส่งเสริมพัฒนาการ-เขตกทม-ออนไลน์
2022-01-06-ประชุมเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19-กับ-สปสช
2022-01-07-ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับปีใหม่-@-ศูนย์สุขภาพจิตที่-13
2022-01-07-ประชุมเตรียมพร้อมโครงการ-Triple-P-กทม
2022-01-10_11-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรสนทนาสร้างแรงจูงใจ-ปีงบ-2565
2022-01-11-ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ-Triple-P-โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
2022-01-13-พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในสังเกตและเฝ้าระวังสุขภาพจิตนักเรียน-รุ่นที่-1-ปีงบ-2565
2022-01-14-ดูแลใจประชาชนในพื้นที่ประสบภัย-@-เพชรเกษม-19-ภาษีเจริญ
2022-01-14-พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาในสังเกตและเฝ้าระวังสุขภาพจิตนักเรียน-รุ่นที่-2-ปีงบ-2565
2022-01-15 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง
2022-01-16 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร หนองจอก
mhc13_news_2022-01-16 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สะพานสูง
2022-01-17-การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข-เขตสุขภาพที่-13
2022-01-21-ประชุมเตรียมพร้อมงานบริการและแผนงาน-ITA
2022-01-23-งานวิทยากรสุขภาพจิต-@-โครงการเอื้ออาทรแสมดำ
2022-01-24-ประชุมชี้แจงบูรณาการงานสุขภาพจิต-กทม-ปีงบ-2565
2022-01-25-ประชุมชี้แจงบูรณาการงานสุขภาพจิต-กทม-ปีงบ-2565
2022-01-28-พัฒนาศักยภาพ-อสส-อนันสุขสันต์-บางเขน-ปีงบ-2565-กลุ่มงานสูงอายุ
2022-01-31-ประชุมวางแผนบูรณาการระบบสารสนเทศทางการแพทย์-กทม-ครั้งที่-4-2565
2022-02-01-ลงพื้นที่ดูแลใจ-ผู้ประสบเหตุวิกฤต-เขตบางหว้า
2022-02-03-โครงอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพลังใจญาติผู้สูงอายุ-ปีงบ-2565
2022-02-03-ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีน-โควิด-19-กทม-ครั้งที่-1-2565
mhc13_news_2022-02-04-ประชุมเตรียมการเพื่อดำเนินงานร่วมจัดการประชุม-22nd-WPA-(Thai-sessions)
2022-02-05 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง
2022-02-06 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สะพานสูง
2022-02-07-โครงอบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน-ปีงบ-2565
2022-02-08-โครงอบรมพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน-ปีงบ-2565
2022-02-10_11-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งทางใจเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤต-ปีงบ-2565
2022-02-11-พัฒนาแกนนำในการดูแลผู้สูงวัยให้ใจแข็งแรงในชุมชน-ศบส-38-ปีงบ-2565
2022-02-15-ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ-(PMQA)-ศูนย์สุขาภพจิตที่-13
2022-02-15-พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน-สังกัด-กทม-รุ่น-1-ปีงบ-2565
2022-02-17-พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน-สังกัด-กทม-รุ่น-2-ปีงบ-2565
2022-02-18-พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน-สังกัด-กทม-รุ่น-3-ปีงบ-2565
2022-02-24-ประชุมการสร้างสุขภาวะทางใจในผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ปีงบ 2565 ร่วมกับ ส.สมเด็จเจ้าพระยา
2022-02-27 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร หนองจอก
2022-03-03 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานสูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ร่วมกับ ศบส.24 ปีงบ 2565
2022-03-04 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังงานญาติผู้ดูแล ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ร่วมกับ ศบส.24 ปีงบ 2565
2022-03-10 ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ @ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เขตดุสิต
2022-03-10 วัคซีนใจในชุมชน ศบส.36 ปีงบ 2565 @ ชุนชนมะนาวหวาน เขตธนบุรี
2022-03-12 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง
2022-03-13 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร หนองจอก
2022-03-13 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สะพานสูง
2022-03-15 รับมอบโล่ข่าวสารราชการดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564
2022-03-19 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง
2022-03-19 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร หนองจอก
2022-03-20 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล สะพานสูง
2022-03-22 วัคซีนใจ ศบส.30 และเขตบางกอกน้อย ปีงบ 2565 @ ชุมชนวัดรวกสุทธาราม
2022-03-23 วัคซีนใจ ศบส.15 และเขตวังทองหลาง ปีงบ 2565 @ ชุมชนสันประเสริฐ
2022-03-24 ผอ.ประชุมร่วมกับสำนักอนามัย ในการวางมาตรการควบคุมโควิด-19
2022-03-28 ประชุมสรุปผลเยี่ยมเสริมพลัง กลุ่มงานผู้สูงอายุ ศบส.24 ปีงบ 2565
2022-03-30 วัคซีนใจ ศบส.38 และเขตคุสิต ปีงบ 2565 @ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
2022-04-04 แถลงข่าวโครงการ Hope Task Force @ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
2022-04-11 ร่วมงานวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ปี2565 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
2022-04-26 วัคซีนใจ ศบส.33 และเขตบางกอกใหญ่ ปีงบ 2565 @ ชุมชนสัมพันธ์
2022-04-27 ประชุมพัฒนาและวางแผนงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2565
2022-04-27 ไหว้ศาลพระภูมิ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ผอ.ในวันปีใหม่ไทย
2022-04-29 ประชุมตรวจรับก่อสร้าง ครั้งที่ 11 งวด 4และ5
2022-05-02_03 อบรมเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นด้านบริหารภายใน ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
2022-05-20 ประชุมตรวจรับก่อสร้าง ครั้งที่ 12 งวด 6
2022-05-21 วิทยากรอบรมสุขภาพจิตบุคลากรการศึกษา โครงการรู้ทันปัญหาวัยรุ่น
2022-05-25 ประชุมพัฒนาและวางแผนงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2022-05-25 วัคซีนใจ ศบส.19 เขตบางซื่อ ปีงบ 2565 @ ชุมชนสีน้ำเงิน 3
2022-05-26 วัคซีนใจ ศบส.24 เขตบางเขน ปีงบ 2565 @ ชุมชนอนันต์สุขสันต์พัฒนา รุ่น 18-19-20
2022-06-01_02 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Triple-P
2022-06-01 วัคซีนใจ ศบส.53 เขตหลักสี่ ปีงบ 2565 @ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 317
2022-06-06 วัคซีนใจ ศบส.13 ปีงบ 2565 @ ชุมชนโชฎึก เขตสัมพันธวงศ์
2022-06-06 วัคซีนใจ ศบส.20 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปีงบ 2565 @ ชุมชนวัดโสมนัส
2022-06-06 วัคซีนใจ ศบส.62 เขตภาษีเจริญ ปีงบ 2565 @ ศาลาธรรม ศบส.62
2022-06-7_10 โครงการอบรม Hero Consultant รุ่นที่ 1+2 @ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
2022-06-07 วัคซีนใจ ศบส.42 เขตบางขุนเทียน ปีงบ 2565 @ ชุมชนโฟโมสต์ ถนนพระราม 2
2022-06-10 วัคซีนใจ ศบส.5 เขตปทุมวัน ปีงบ 2565 @ ชุมชนสลักหิน
2022-06-13 วัคซีนใจ ศบส.44 เขตหนองจอก ปีงบ 2565 @ ชุมชนแผ่นดินทองวัดพระยาปลา ม.3
2022-06-17 โครงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานฉบับ upgrade ปีงบ 2565 ศบส.49 ตลิ่งชัน
2022-06-19 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนวิชากร ดินแดง
2022-06-20 วัคซีนใจ ศบส.25 ห้วยขวาง ปีงบ 2565 @ ชุมชนโรงปูนเหนือ-ใต้
2022-06-21 วัคซีนใจ ศบส.2 วัดมักกะสัน เขตราชเทวี ปีงบ 2565 @ ชุมชนเพชรบุรี 7
2022-06-22 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนสามเสนนอก ดินแดง
2022-06-22 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ครั้งที่ 1 @ ชุมชนบ่อนไก่
2022-06-23 เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร @ ลาวพร้าว
2022-06-25 วัคซีนใจ ศบส.4 เขตดินแดง ปีงบ 2565 @ ชุมชนซอยแสนสุข
mhc13_news_2022-06-26 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง
2022-06-27 ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ ครั้งที่ 2 @ ชุมชนบ่อนไก่
2022-06-27 วัคซีนใจ ศบส.66 เขตลาดพร้าว ปีงบ 2565 @ ชุมชนเสนานิเวศน์ โครงการ 1
2022-06-30-วัคซีนใจ-ศบส-17-ประชานิเวศน์-จตุจักร-ปีงบ-2565-@-ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
2022-07-01 ประชุมพัฒนาและวางแผนงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
2022-07-03 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนวิชากร ดินแดง
2022-07-05 โครงถอดบทเรียน MCATT & SUCIDE ปีงบ 2565
2022-07-06 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนสามเสนนอก ดินแดง
2022-07-06 วัคซีนใจ ศบส 9 เขตพระนคร ปีงบ 2565 @ ชุมชนวัดใหม่อมตรส
2022-07-10 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง
2022-07-12 วัคซีนใจ ศบส 68 สะพานสูง ปีงบ 2565 @ ชุมชนนักกีฬาแหลมทอง
2022-07-18 วัคซีนใจ ศบส 10 สุขุมวิท คลองเตย ปีงบ 2565 @ ชุมชนสวนอ้อย
2022-07-18 วัคซีนใจ ศบส 11 เขตพญาไท ปีงบ 2565 @ ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า
2022-07-20 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนสามเสนนอก ดินแดง
2022-07-21 วัคซีนใจ ศบส.50 บึงกุ่ม ปีงบ 2565 @ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม
2022-07-21 วัคซีนใจ ศบส.55 เตชะสัมพันธ์ ยานนาวา ปีงบ 2565 @ ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา
2022-07-22 ทำบุญเสริมสิริมงคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 บางรัก
2022-07-24 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนวิชากร ดินแดง
2022-07-24 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง
2022-07-27_31 ออกหน่วยร่วมกับ ศบส.16 ลุมพีนี @ เซ็นทรัลเวิร์ล
2022-07-27 พิธีถวายสัตย์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักณ์
2022-08-03 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนสามเสนนอก ดินแดง
2022-08-03 ประชุมพัฒนาและวางแผนงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค. 65
2022-08-04 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนวิชากร ดินแดง
2022-08-04 วัคซีนใจ ศบส.22 วัดปากบ่อ ประเวศ ปีงบ 2565 @ ชุมชน 40 ไร่
2022-08-07 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ดปฐมวัยฯ (Triple-p) ปีงบ 2565 ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง
2022-08-07 โครงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานฉบับ upgrade ปีงบ 2565 ศบส.48 หนองแขม
2022-08-11 ลงเยียวยาจิตใจครู นักเรียน ครั้งที่ 1 @ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2022-08-11 วัคซีนใจ ศบส.60 รสสุคนธ์ ดอนเมือง ปีงบ 2565 @ ชุมชนปิ่นเจริญ 2
2022-08-11 ออกหน่วยร่วมกับ ศบส.16 ลุมพินี @ เซ็นทรัลเวิร์ล
2022-08-15 ลงเยียวยาจิตใจครู นักเรียน ครั้งที่ 2 @ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2022-08-15 วัคซีนใจ ศบส.63 สมาคมแต้จิ๋วฯ สาทร ปีงบ 2565 @ ชุมชนกิ่งจันทร์
2022-08-16 วัคซีนใจ ศบส.61 สังวาลย์ฯ สายไหม ปีงบ 2565 @ ชุมชนเพิ่มสิน-1-2
2022-08-17-ลงเยียวยาจิตใจครู นักเรียน ครั้งที่ 3 @ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2022-08-19 ประชุมเร่งรัดการก่อสร้าง อาคารพัก 24 ห้อง งวด 7-8
2022-08-22 ประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 13 รอบปีงบประมาณ 2565
2022-08-23 ลงเยียวยาจิตใจครู นักเรียน ครั้งที่ 4 @ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
2022-08-23 สร้างสุขในสถานประกอบการ @ บ.คาร์กิลล์สยาม เขตปทุมวัน
2022-08-25 ร่วมกิจกรรมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี 2565 @ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ
2022-09-01 วัคซีนใจ ศบส 29 เขตจอมทอง ปีงบ 2565 @ ชุมชนมัสยิดนูรู้ลยากีน
2022-09-01 วัคซีนใจ ศบส 31 โพธิ์ศรี เขตพระโขนง ปีงบ 2565 @ ชุมชนบางจาก
2022-09-02 วัคซีนใจ ศบส 67 ทวีวัฒนา ปีงบ 2565 @ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
2022-09-05 วัคซีนใจ ศบส 37 เขตสวนหลวง ปีงบ 2565 @ ชุมชนหมู่บ้านอ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์ 1
2022-09-05 วัคซีนใจ ศบส 65 เขตบางบอน ปีงบ 2565 @ ชุมชนบางบอนวิลล่า
2022-09-06 วัคซีนใจ ศบส 18 เขตบางคอแหลม ปีงบ 2565 @ ชุมชนอยู่ดี
2022-09-06 วัคซีนใจ ศบส 48 เขตหนองแขม ปีงบ 2565 @ ชุมชนหมู่บ้านรัฐเอื้อราษฎร์
2022-09-06 วัคซีนใจ ศบส 59 ทุ่งครุ ปีงบ 2565 @ ชุมชนสินทวีธนบุรี 2
2022-09-07 วัคซีนใจ ศบส 28 กรุงธนบุรี เขตคลองสาน ปีงบ 2565 @ ชุมชนท่าดินแดง 16
2022-09-07 วัคซีนใจ ศบส 64 เขตคลองสามวา ปีงบ 2565 @ ชุมชนร่มทิพย์
2022-09-08 วัคซีนใจ ศบส 21 เขตวัฒนา ปีงบ 2565 @ ชุมชนนวลจิต
2022-09-08 วัคซีนใจ ศบส 58 เขตราษฎร์บูรณะ ปีงบ 2565 @ ชุมชนรัตนจีนะ
2022-09-14_15 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Happy Organization
2022-09-16 ประชุมตรวจรับการก่อสร้าง อาคารพัก 24 ห้อง งวด 7-8