ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ส่งเสริมจิตสำนึก ข้าราชการที่ดี มีจิตสาธารณะ
2563-10-21 สร้างสุขในที่ทำงาน @ การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา
2563-10-27 ประชุมชี้แจงงาน MCATT&SUICIDE ปีงบ2564 ออนไลน
2563-11-6 ประชุมหารือจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เลี้ยงเด็กปฐมวัย
2563-11-17 พัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตนักสื่อสารชุมชน ปีงบ 2564
2563-11-26 ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยเรีย-วัยรุ่น ปีงบ2564
2563-12-14 ร่วมหารือแนวทางสร้างวัคซีนใจชุมชนวัดอรุณ
2563-12-17 ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงาน DHS ปีงบ2564
2563-12-18 ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงาน MCATT&SUICIDE ปีงบ2564
2563-12-23 ร่วมมือดูแลสุขภาพพระสงฆ์และส่งเสริมพื้นที่วัดปลอดบุหรี่-แอลกอฮอล์
2564-01-14 คัดกรองสุขภาพกาย สุขภาพจิตเชิงรุก @ ตลาดถนอมมิตร บางเขน
2564-01-26 คัดกรองสุขภาพจิตและประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลจิตใจผู้ประกอบการ @ แขวงลุมพิน
2564-01-27 เยียวยาจิตใจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 @ เขตบางกะปิ
2564-01-30 เสริมสร้างทักษะชีวิตและเรียนรู้คุนค่าในตนเอง แก่เด็กวัยเรียน @ ชุมชนอนันต์สุขสันต์
2564-02-11 MOU ระหว่างกรมสุขภาพจิตและมหาดไทย
2564-02-17_18 เสริมสร้างพลังใจ @ กศน.เขตสวนหลวง
2564-02-19 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลคนสูงวัย @ ศบส.24 บางเขน
2564-02-22 ฝึกปฏิบัติบุคลากรเรื่องเสริมสร้างพลังใจผู้ดูแลคนสูงวัย @ ชุมชนสุขอนันต์ ศบส.24 บางเขน
2564-02-23 ประชุมหารือแนวทางการดูแลใจผู้ต้องรับการกักตัว SQ
2564-03-08 วางแผนขับเคลื่อนสุขภาพจิตและเสริมสร้างวัคซีนใจ ในกทม.
2564-03-19 ส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานด้วยโปรแกรมสร้างสุข @ ศบส.41 คลองเตย
2564-03-20 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขและความรบรู้สุขภาพจิต @ กศน.พระโขนง
2021-03-29 ลงดูแลจิตใจผู้กักตัว @ สโมสร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บางเขน
2021-03-30 สร้างวัคซีนใจและสร้างสุขวัยทำงาน @ ศบส.34
2021-03-31 เข้าร่วมประชุมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564
2021-04-19 วางแผนดูแลจิตใจ ณ รพ.สนามเอราวัณ 2
2021-04-20 วางแผนงานสุขภาพจิตร่วมกับกรมควบคุมโรค
2021-04-23 เข้ารับวัคซีนโควิด-19
2021-04-23 วางแผนดูแลใจ ณ รพ.สนาม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
2021-04-27 ประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารที่พัก
2021-04-27 ลงประเมินสุขภาพจิต @ SQ Bangkok Palace
2021-04-27 ลงประเมินสุขภาพจิต @ SQ Palazzo
2021-04-29 เปิดตัว ศูนย์แรกรับและส่งต่อ อาคารนิมิบุตร
2021-05-03 ลงประเมินสุขภาพจิต @ SQ Bangkok Palace
2021-05-03 ลงประเมินสุขภาพจิต @ SQ Palazzo
2021-05-06 วางแผนดูแลใจ ณ รพ.สนาม โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
2021-05-11 ลงติดตาม @ รพ.สนาม โรพยาบาลราชพิพัฒน์
2021-05-11 ลงประเมินสุขภาพจิต @ SQ Bangkok Palace
2021-05-11 วางแผนดูแลใจ ณ รพ.สนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน
2021-05-12 วางแผนดูแลใจ ณ รพ.สนาม โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี
2021-05-24 วางแผนดูแลใจ จาก COVID-19 @ ชุมชนคลองเตย
2021-05-25 วางแผนดูแลใจ จาก COVID-19 @ วัดทุ่งครุ
2021-05-27 วางแผนดูแลใจ จาก COVID-19 @ บางบอน
021-07-02 อบรมออนไลน์การใช้งาน Hero app แก่ บุคลากรใน รร.พญาไท
2021-07-05 ลงพื้นที่คัดกรอง @ ตลาดเก่าเยาวราช
2021-07-07 ลงพื้นที่คัดกรอง @ แคมป์ยานนาวา
2021-07-08 เข้ารับรางวัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2564
2021-07-15 ประชุมเตรียมพร้อม Home-Isolation เขตกรุงเทพมหานคร
2021-07-15-ลงพื้นที่ดูแลจิตใจ ณ รพ.สนามเอราวัณ 1 บางบอน
2021-07-16 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ งานก่อสร้างอาคารที่พัก ครั้งที่ 3
2021-07-16 ลงพื้นที่ดูแลจิตใจ ในแคมป์คนงานและชุมชน เขตบางขุนเทียน
2021-07-17 ลงพื้นที่ดูแลใจเชิงรุก @ แขวงนวลจันทร์-เขตบึงกุ่ม
2021-07-19 เตรียมพร้อมศูนย์พักคอย @ บางโคล่ เขตบางคอแหลม
2021-07-19 ลงพื้นที่ดูแลใจเชิงรุก @ บางโคล่ เขตบางคอแหลม
2021-07-20 เตรียมพร้อมศูนย์พักคอย @ ดินแดง
22021-07-20 ลงพื้นที่ดูแลใจเชิงรุก @ ชุมชนคลองลำเจียก เขตบึงกุ่ม
2021-07-22 ดูแลใจเจ้าหน้าที่ รพ.สนามเอราวัณ2 หนองจอก
ดูแลใจเจ้าหน้าที่ ศูนย์พักคอย @ หนองจอก
2021-07-22 ลงพื้นที่ดูแลใจเชิงรุก @ วัดนาคนิมิตร แขวงจอมทอง
2021-07-23 ลงพื้นที่ดูแลใจ HQ @ เขตภาษีเจริญ
2021-07-23 ลงพื้นที่ดูแลใจเชิงรุก @ ศบส55 ยานนาวา
2021-07-25 อบรม อสต บางบอน
2021-07-29 วางแผนดูแลใจ ศูนย์พักคอย วัดศรีสุดาราม @ บางกอกน้อย
2021-07-31_08-01 ประชุม พัฒนาผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร CI
2021-08-01 อบรม อสต บางขุนเทียน
2021-08-06 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ วัดดอกไม้ ยานนาวา
2021-08-09 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ วัดอินทร์ พระนคร
2021-08-10 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางกะปิ
2021-08-14 อบรม อสต ราษฎร์บูรณะ
2021-08-16 ศูนย์สุขภาพจิตที่13 เข้าร่วมประชุม กรุงเทพต้องชนะ
2021-08-24 ประชุมวางแผนศูนย์พักคอย @ ศบส.21 วัดธาตุทอง
2021-08-24 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ สุเหร่าบ้านดอน
2021-08-24 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ หนองบอน ประเวศ
2021-08-25 ดูแลใจเจ้าหน้าที่ @ สำนักงานเขตทุ่งครุ
2021-08-25 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ โรงเรียนสอนศาสนามูฮำมะดียะห์ ทุ่งครุ
2021-08-25 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ทุ่งครุ
2021-08-27 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
2021-08-27 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย จอมทอง
2021-09-01 ประชุมหารือเพื่อบูรณาการการดูแลจิตใจประชาชนผ่าน MHCI
2021-09-06 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง
2021-09-08 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ โรงเรียงคลองหนองใหญ่ บางแค
2021-09-09 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม บางบอน
2021-09-10 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ม.ธุรกิจบันฑิต หลักสี่
2021-09-12 อบรมอสต. online รุ่น-1+2 @ กรมสุขภาพจิต
2021-09-13 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย ดุสิต
2021-09-13 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดสุทิวราราม สาทร
2021-09-14 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม บางรัก
2021-09-14-ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ วัดสะพาน คลองเตย
2021-09-15 ประชุมศูนย์พักคอย @ สะพานสูง
2021-09-15 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์พักคอยประปาแม้นศรี ป้อมปราบศัตรูพ่าย
2021-09-16 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ สะพานสูง
2021-09-16 ลงเยี่ยม Hospitel @ ป.กุ้งเผา ราม 100
2021-09-17 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ วัดบวรนิวาส
2021-09-20 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ โกดังสินค้า บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ราษฎร์บูรณะ
2021-09-20 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ อาคารที่พัก กรมศุลกากร บางคอแหลม
2021-09-22 ประชุมตรวจรับก่อสร้าง @ อาคารโภชนาการ ราชานุกุล
2021-09-27 ดูแลใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน @ สนง.เขตบางพลัด
2021-09-27 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ โรงเรียนบางยี่ขัน
2021-09-28 ลงเยี่ยมศูนย์พักคอย @ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วม ประเวศ
2021-09-29 ดูแลใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน @ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บางกอกใหญ่