ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 4  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและนักสังคมสงเคราะห์ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  26 ธ.ค. 2565
 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและนักสังคมสงเคราะห์ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 26 ธ.ค. 2565  15 ธ.ค. 2565
 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและนักสังคมสงเคราะห์ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 8 ธ.ค. 2565  28 พ.ย. 2565
 1  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและนักสังคมสงเคราะห์ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 25 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565  3 ต.ค. 2565