ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 10  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันนี้ ถึง 23 กย 2565  22 ส.ค. 2565
 9  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ส.ค. 2565  19 ก.ค. 2565
 8  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  27 พ.ค. 2565
 7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ี่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  10 พ.ค. 2565
 6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  3 พ.ค. 2565
 5  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 เม.ย. 2565  3 เม.ย. 2565
 4  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีพนักงานราชการ ในตำแหน่งจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  28 ธ.ค. 2564
 3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  21 ธ.ค. 2564
 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  7 ธ.ค. 2564
 1  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกและตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564  12 พ.ย. 2564