ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 6  ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 ชั้น - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2564  15 ก.พ. 2564
 5  ขอบเขตงาน จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 ชั้น - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2564  ม.ค. 2564
 4  เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ด้วย E-bidding - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2564  15 ม.ค. 2564
 3  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง 3 ชั้น - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2564  15 ม.ค. 2564
 2  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2564  ม.ค. 2564
 1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564  29 ธ.ค. 2563