ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2563
 13  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิลและคู่มือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิ.ย. 2563
 12  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิจหนังสือแนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิ.ย. 2563
 11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสุขภาพจิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิ.ย. 2563
 10  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมความรอบรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิ.ย. 2563
 9  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพจิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิ.ย. 2563
 8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พ.ค. 2563
 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พ.ค. 2563
 6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อชุดนิทรรศการ เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พ.ค. 2563
 5  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ มหานครแห่งความสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เม.ย. 2563
 4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2563
 3  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสุขในสถานประกอบการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ม.ค. 2563
 2  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ม.ค. 2563
 1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธ.ค. 2562
 ลำดับที่  ชื่อเอกสาร  ประกาศ ณ วันที่
 6  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับบรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก (รอบขยายเวลา) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 2 พ.ย. 2563  26 ต.ค. 2563
 5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก (รอบขยายเวลา) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 26 ต.ค. 2563  15 ต.ค. 2563
 4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก (รอบขยายเวลา) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 12 ต.ค. 2563  2 ต.ค. 2563
 3  (ขยายเวลา) รับสมัคร นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 11-30 ก.ย. 2563  11 ก.ย. 2563
 2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 4 ส.ค. 2563  31 ก.ค. 2563
 1  รับสมัคร นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 วันที่ 8-17 ก.ค. 2563  3 ก.ค. 2563