ประชาสัมพันธ์


       กรมสุขภาพจิต รุกดูแลใจคนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (04/10/2560) New

       การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 (04/10/2560) New

       การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ปีงบประมาณ 2559 (29/09/2560)

       หนังสือแนะนำ การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน โดย นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (27/09/2560)

       สื่อความรู้ใหม่ วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน (27/09/2560)

       บทความ งานวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 10 ก.ย. 2560 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. (21/09/60)

ข่าวรับสมัครงาน