frontpage hit counter  

ค้นหาใน ทั่วโลก____________
ค้นหาใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13_
ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต _____
ค้นหาใน กระทรวงสาธารณสุข
 

จำนวนรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com

สมัครงาน

 
   ลำดับ     ประกาศ     วันที่ประกาศ
  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่ 1-7 ตุลาคม 2558 รายละเอียด คลิ๊ก
28/09/2558
  จังหวัด.สิงห์บุรี รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงาน.การเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง รายละเอียด คลิ๊ก 28/09/2558
  กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์ รับโอยย้ายข้าราชการในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
บัดนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2558 รายละเอียด คลิ๊ก
28/09/2558
  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาล วิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 24-31 สิงหาคม 2558 คลิ๊ก 21/08/2558
 

โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 -21 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด คลิ๊ก

08/07/2558
 

กองคลัง กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ช่วง วันที่ 18-29 พ.ค. 2558 รายละเอียด คลิ๊ก

17/05/2558
  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา รายละเอียด คลิ๊ก 17/05/2558
  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด คลิ๊ก
17/05/2558
  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทาง http://yuwahospital.com/ 11/05/2558
 

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ดังนี้
1. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
2. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
3. นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
4. นักวิชาการสถิติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,010 บาท
สนใจสามารถคลิ๊กดูรายละเอียด ที่นี่

28/04/2558
  กรมสุขภาพจิตรับสมัครนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการเข้ารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดที่ http://www.hr.dmh.go.th/hrdmhgo/ คลิ๊ก 09/03//2558
  โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านจิตเวช จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดที่ http://www.suanprung.go.th คลิ๊ก 17/10/2557
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดที่ http://mhc2.net/index.php คลิ๊ก 9/10/2557
  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา รายละเอียดที่ www.ricd.go.th คลิ๊ก 9/10/2557
  สถาบันราชานุกูลรับสมัครพนักงานทั่วไป 8 อัตรา รายละเอียด คลิ๊ก 6/10/2557
  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด http://www.somdet.go.th/job/25-09-57.pdf คลิ๊ก 30/09/2557