เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

 

 
   


 

รายละเอียด เครือข่ายบริการนำร่องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายู 0-5 ปี เขตกรุงเทพมหานคร คลิก!!!

 


กลับสู่เว็บไซต์หลัก MHC 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-149-5597 โทรสาร 002-1149-5596 E-mail: mhc13dmh@gmail.com