ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็กล่าช้า

29-31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561

18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(เด็กพัฒนาการล่าช้า)

6 - 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา