ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34(วัดม่วงเเค) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ (ฝ่ายบริหาร) : 0 2236 9445

    โทรศัพท์ (ฝ่ายวิชาการ) : 0 2236 9446

โทรสาร(ฝ่ายวิชาการ) : 0 2236 9447

     โทรสาร(ฝ่ายบริหาร) : 0 2236 9448

อีเมล์ : mhc13dmh@gmail.com

วัน/เวลา : จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30

  • ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓