frontpage hit counter  

ค้นหาใน ทั่วโลก____________
ค้นหาใน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13_
ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต _____
ค้นหาใน กระทรวงสาธารณสุข
 

จำนวนรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com

สื่อสุขภาพจิต

สื่อสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้คือ

       
  A วัยเด็ก   B วัยรุ่น   C น้ำท่วม วิกฤต ภัยพิบัติ  
       
  D ชุมชน, อสม   E สุรา เอดส์ ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย การพนัน ยาเสพติด   G ผู้สูงอายุ  
       
  F ทั่วไป   ตัวอย่างสื่อ   หนังสือแนะนำ  
             

ผู้ที่สนใจสื่อเทคโนโลยี สามารถ Download แบบฟอร์มใบขอสื่อ คลิ๊ก

มุมหนังสือน่าอ่าน DOWNLOAD FREE
    คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download
  บัญญัติสุข 10 ประการ
  เทคนิคการคลายเครียด แบบการใช้จินตนาการ
  ความโกรธแก้ไขได้
  การจัดการความโกรธให้อยู่หมัด
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต
  แนวทางการถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตวัยทำงานและวัยสูงอายุ
  คู่มือรูปแบบการดูแลสังคมจิตใจสำหรับเครือข่ายฯ
  สื่อสารผ่านคลื่นวิทยุอย่างไรเพื่อดูแลใจกันและกัน
  สื่อสารผ่านคลื่นวิทยุอย่างไร เพื่อลดความขัดแย้ง
             

 

 

 
  สื่อประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ุ  
   
  คลิ๊กเพื่อเข้าดูข้อมูลได้จาก https://sites.google.com/site/mhc13com/